Semper Nova

Beweging - Bezieling - Vernieuwing

Semper Nova (altijd nieuw) is er voor overheidsinstellingen, welzijnsorganisaties en andere non-profit instellingen. Organisaties in het hart van en met een hart voor de samenleving. Organisaties die advies willen, een interim manager, tijdelijke coördinator, programmamanager, projectleider of procesbegeleider zoeken op het vlak van het sociaal domein, onderwijs, cultuur en welzijn.

Vraagstukken pakken we aan vanuit het principe van overheidsparticipatie en de eigen kracht van de samenleving.

Het motto van Semper Nova is: beweging, bezieling, vernieuwing. Wij gaan ervan uit dat welke vraag u ook heeft, deze in alle gevallen moet leiden tot meer beweging, bezieling of vernieuwing in uw organisatie. Door de inzet van onze kennis, ervaring en houding, kunnen wij dit in en samen met uw organisatie realiseren.

Semper Nova heeft de juiste expertise in huis om u tot nieuwe inzichten te laten komen.